Babica (Porodní bába.)

babica, babka f.: porodní bába.

V tradičních romských společenstvích je vše, co je spojené s porodem, rituálně nečisté. [Degeš] Proto je nečistá i služba porodní báby, a téměř nikdy ji nevykonávaly romské ženy. V některých skupinách Romů (např. u Sintů) bylo donedávno zvykem spálit všechno, co se ocitlo v blízkosti porodu - i obytný vůz. Proto ženy Sintů rodily venku nebo později, pokud mohly, v nemocnici.

Podobně i v Indii fungují jako porodní asistentky příslušnice pouze několika málo kast (džáti) - např. ženy holičů (náí). Jsou známé případy, kdy tuto službu začaly z nějakého důvodu poskytovat rodičkám příslušnice vlastní džáti, a v důsledku toho poklesla celá komunita na nižší stupeň hierarchického kastovního žebříčku: původní "kastovní příbuzní" se s jejími příslušníky přestali ženit a vdávat, přestali od nich přijímat potravu a podobně.

Rituálně nečistý není jen porod, ale veškeré výměšky ze spodní části těla. Příslušníci některých romských společenství považují za nečisté povolání lékaře, protože ve své profesi přichází do styku s exkrementy a "nečistými" částmi těla. (Povolání lékařů a ranhojičů bylo pokládáno za nečisté i ve středověké Evropě).

Nečistá je i smrt a vše, co s ní souvisí - např. šaty po zesnulém. Dokonce i ve společenstvích usedlých Romů, kde se pod vlivem stálého neromského prostředí oslabilo fungování indického kulturního substrátu, se šaty po nebožtíkovi spálily nebo prodaly na bleším trhu (gádžům), ale nikdy je nenosil někdo z Romů.

Image Verze pro tiskárnu