Degeš

degeš(is) m., degeškiňa f., degeša pl. (maď. degö zdechlina) člověk, který nedodržuje pravidla rituální čistoty (žuže Roma), jí "nečisté" druhy masy, neumí se chovat podle tradičních kulturních pravidel. Označení degeš patří k nejhorším nadávkám.

Image Verze pro tiskárnu