Vartování (Bdění u mrtvého)

Vartování: bdění u mrtvého.

Bdít u zemřelého člena fameľija je dodnes bezpodmínečnou povinností platnou pro všechny příslušníky příbuzenstva. Kdo se nezúčastní vartování a pohřbu bez pádné omluvy, nemůže počítat s příbuzenskou solidaritou. [ funeral]

Vartování trvalo dříve tři dny - od úmrtí k pohřbu. Zesnulý ležel doma v odděleném prostranství mezi rozžatými svícemi. Někdy se mu na víčka kladly mince, které měly zabránit tomu, aby otevřel oči. V druhé místnosti, či v druhé části odděleného prostoru seděli účastníci vartování. Zatímco nejbližší příbuzní dávali hlasitě najevo svůj žal nad ztrátou otce či matky, případně syna, dcery, ostatní se bavili, aby jim tři dny vartování rychleji uběhly.

Mezi standartní druhy zábavy patřilo na prvním místě vyprávění o zesnulém - a pochopitelně se vyzdvihovaly jeho dobré vlastnosti. Nebylo vůbec proti pravidlům slušnosti se smát, pokud přišly na přetřes historky humorné. Dále udržovaly přítomné při bdělosti pohádky (paramisa) a to zejména mnohahodinové hrdinské příběhy (vitejzika paramisa). A opět se nepříčilo etiketě prostřídat je s krátkými žertovnými humorkami. V mnoha lokalitách se při vartování hrála poněkud lascivní hra lopatki (jinde zvaná hajavišu): jednomu z účastníků se zavázaly oči, jiný ho sekl dvěma prsty přes zadek a ten se zavázanýma očima musel hádat, kdo to byl. Když neuhodl, dal fant, pokud ano, byl vystřídán. Kratochvílí mužů byla hra v karty.

Při vartování se jedlo a pilo, ale nebylo slušné se opít. Nehrálo se a nezpívalo - hudba provázela zesnulého teprve při pohřbu na hřbitov.

Dodnes se vartuje v bytě nebožtíka s tím rozdílem, že jeho tělo je obvykle okamžitě po úmrtí odvezeno pohřební službou. Svíčky se zapalují na obřadně připraveném místě s jeho fotografi. Vartování trvá do dne pohřbu - což bývá déle než původní tři dny. Nejednou se stane, že si příbuzní na dobu vartování vezmou dovolenou nebo se raději vystaví sankcním za porušení pracovní discipliny, než aby přišli do konfliktu se svou romskou příbuzenskou komunitou a jejími prastarými zákony, které vyžadují účast při vartování.

Image Verze pro tiskárnu
Image Dragan Jevremović on death rites among the Kalderaš