Maškaral o gav

maškaral o gav uprostřed vesnice. Užívá se ve významu bydlet uprostřed vesnice, mezi gádži.

Výraz má důležitý sociální podtext. Společenský status Romů ve stavovské slovenské společnosti byl vyjádřen mimo jiné tím, že bydleli ve vydělených osadách na kraji obce. Pokud se některá romská rodina dostala maškaral o gav, maškar o gadže (mezi gádže), znamenalo to vyjímečné zvýšení její prestiže, případně znak asimilace. Často ovšem maškaral o gav bydleli kováři proto, aby je sedláci, kteří téměř každodenně potřebovali jejich služby, měli po ruce.

Image Verze pro tiskárnu
Jarovnice (Slovensko), 2002