Amare Phure (Staří / Naši)

Stáří má v tradiční romské komunitě nejvyšší status. V romských společenstvích, která si zachovala soubor původních indických představ ve větší celistvosti než Romové usedlí, ovlivnění evropským prostředím, je status stáří podložen představou rituální čistoty. Žena se stává "čistou" po menopauze. U olašských nebo kalderašských Romů požívají "phure" různé výsady jakožto "rituálně čistí".

Staří lidé jsou vysoce vážení i u servika Romů. Je například nemyslitelné, aby mladí řekli před starými nějaké džungalo lav - sprosté slovo. Ve všech "memorátech", které vypovídají o tom, jak evakuovaní Romové nebo Romové prchající před Němci bloudili po lesích, se zdůrazňuje vedoucí role "našich starých", kteří "vědí". ("Šun le phuren, bo chale buter maro sar tu" - "poslouchej staré, protože /za svůj život/ snědli už víc chleba než ty.").

Ve slovenské romštině se o starším osobám vyká a mluví se o nich ve zdvořilostním plurálu (což ovšem může být vliv slovenských dialektů).

Image Verze pro tiskárnu
Valentin Kovačič (Žabnjak [Novo mesto]/Slovinsko), 2002