Phral (Bratr)

phral m.(ind.) bratr, bratranec v první linii.

Vzhledem k tomu, že příslušníci jedné fameľija žili, ne-li v jednom domě a v jedné domácnosti, pak blízko vedle sebe, vyrůstali spolu jako bratři a sestry nejen sourozenci, ale i děti sourozenců. Proto se výraz phral užívá často i pro bratrance. Neznalost této jazykově-kulturní zvyklosti vedla nejednoho sociálního pracovníka k tomu, že hodnotil "cikány"jako "primitivní, protože nevědí ani, co je bratr a bratranec".

Image Verze pro tiskárnu