Denašel

denašel, dosl.: utéci, utíkat.

Slovesnými konstrukcemi typu denašťam/denašte atd. (utekli jsme/utekli/atd.) se označuje uzavření partnerského svazku s milou (piraňi) podle vlastní volby - proti vůli rodičů.

V tradiční romské komunitě vybírali životní partnery pro své děti zásadně rodiče. Poradní hlas měl nejstarší bratr ( Baro phral - dosl. velký bratr). Mladí se ve většině případů neodvážili neposlechnout. Pokud jejich láska k někomu, koho si zvolili sami, byla tak silná, že volbu rodičů nepřijali, utekli (denašte). Schovávali se u někoho ze vzdálenějších příbuzných, který nežil v jejich lokalitě. Ten jim obvykle poskytl asyl, případně pak dělal parlamentáře při smiřování s rodinou (viz L. Taragoš v oddíle "Romové na slovenských územích obsazených Maďarskem"). Někdy rodiče mladý pár přijali po několika týdnech či měsících, někdy až poté, co mladí přišli kajícně zpátky s potomkem.

Image Verze pro tiskárnu