Cudza Roma

Romové, kteří patří za (posuvné) hranice amare Roma.

V průběhu historie se často stávalo, že do lokalit, kde se usedlí Romové zžili se svými neromskými sousedy, přišli - nebo byli z nějakých důvodů (viz "rozptyl") vehnáni "cizí Romové". Ti obvykle rovnováhu romsko-neromského soužití narušili. Za jejich příležitostné přestupky pak často trpěli všichni Romové. Jedním z mnoha příkladů je příliv Sintů a Romů z nacistického Německa do Čech koncem třicátých let. V nové neznámé zemi neměli příležitost se živit tradičními řemesly, byli tedy nuceni žebrat, eventuálně krást. Důsledkem byla zostřená proticikánská opatření, která postihovala všechny Romy.

Opakované historické zkušenosti vedly k tomu, že vztah amare Roma k cudza Roma býval apriori podezíravý ba nepřátelský.

Rezervovaný vztah vůči cizím Romům vyplýval i z tradiční mezikastovní distance [džáti], která má své kořeny v Indii.

Image Verze pro tiskárnu