Amare Roma

Amare Roma: naši Romové.

Výraz amare Roma užívají mluvčí pro skupinu, s níž se ztotožňují, do níž patří, za jejíž příslušníky se považují. Identitní hranice může vymezovat společenská uskupení různého stupně: někdy se výraz amare Roma vztahuje pouze k příbuzenské pospolitosti - i když tu označuje běžnějí výraz amari famiľija / fajta. Amare Roma mohou být obyvatelé jedné sídlištní komunity (osady), jedné oblasti, v níž obyvatelé z několika osad udržují mezi sebou kontaky (například jsou příbuzensky propojení, setkávají se při kolektivních kulturních sešlostech, scházejí se na poutích nebo na trzích ve spádovém městě).

Nejširší pospolitost ohraničená výrazem amare Roma bývá společenství hovořící jedním jazykem (tj. blízce příbuznými subdialekty). V jak širokém významu se výraz amare Roma užije záleží na kontextu a na potřebě odlišení vůči cudza Roma – cizí Romové.

Image Verze pro tiskárnu