Pristašis

pristašis m. (výchsl. r.) zeť, který žije v domě svého tchána - proti pravidlu "e romňi džal sajekh pal o rom" - "žena jde vždycky za mužem (bydlet ke tchyni)". [Bori]

Až na vyjímečné případy měli pristašové velice nízkou společenskou prestiž, museli dělat nejtěžší práce, někdy byli nuceni brát na sebe i provinění svých švagrů a tchánů.

Image Verze pro tiskárnu