Rom / Romni

Rom, m. (Roma, pl.)

Rom (romský): manžel

Někteří odborníci předkládají hypotézu, že rom ve významu manžel je prvotní a základní význam tohoto slova, zatímco etnonymum rom se od něho odvozuje. Hypotéza se jeví jako nesprávná. V Indii je totiž zvykem, že manželé hovoří-li o svých manželkách nebo i ke svým manželkám, nazývají je jménem své kasty. Například: Lohár (kovář) řekne: mérí lohárin - což neznamená "moje kovářka", ale "moje manželka". Džátt (zemědělec) řekne: mérí džáttní. Ddom řekne: mérí ddomní, etc. Bhíl (příslišník etno-sociální prearijské populace) řekne o své ženě mérí bhílní. Etc. Etnický či sociální (kastovní) název je prvnotní a název označující manželský status je druhotný.

Analogicky může být přesvědčeni, že prvotní je tedy etnonymum Rom a rom (manžel) je významem druhotným.

Romňi

Romňi (romská): manželka. (Viz rom).

Image Verze pro tiskárnu
The Šándor family in front of their "home" in the Trebišov settlement (Slovakia), 1970