Zajda

zajda (vsr., ungr.: "batoho"): deka, ve které se na zádech nosily nejrůznější náklady, včetně malých dětí.

Cípy deky se svazovaly vpředu na hrudi. Zajdu nosily téměř výlučně ženy. Manželky kovářů v ní roznášely po vesnicích podkovy, řetězy, kramle a další výrobky svých svých mužů. Do zajdy se ukládaly potraviny, které ženy dostaly výměnou za zboží nebo za nejrůznější služby - zametení dvora, našípání dříví, úklid, vymazání pece, atd.

Na západním Slovensku se nosila noša/nuša - nůše. [Servika Roma]

Image Verze pro tiskárnu