Divano

divano m. (pers.) V kalderašském dialektu romštiny (viz "Kalderara") označuje výraz divano neformalizovaný slovesný žánr - vyprávění aktuálních příhod a příběhů, které se přihodily buď vypravěči/vypravěčce nebo někomu z jejich známých. Zúčastnění hodnotí jednání aktérů podle tradičních etických norem, čímž se ony normy reprodukují a utvrzují. Divano je jedním z kulturních sociálních regulátorů normativního chování.

V romských dialektech, jimiž se hovoří na území SR a ČR se sice výrazu divano neužívá, ale adekvátní sociokulturní slovesný žánr, tj. kritické přetřásání každodenních příhod, je velice běžný a oblíbený žánr neformalizovaného vyprávění, a jeho funkce usměrňující chování jednotlivců dodnes nevymizela.

Image Verze pro tiskárnu