Primáš (R. primašis)

Označení primáš poukazuje na toho, kdo hraje prim, tedy první housle v lidové cimbálové kapele nebo v jiném hudebním souboru (v městském prostředí např. kavárenské kapele). Šlo o nejvýznamnějšího hudebníka, autoritu nejen pro hudební dovednosti, ale i pro sílu osobnosti. Soubor se podle něj často nazýval a v jistém smyslu byl chápán jako "jeho". (Někdy byl jako vedoucí souboru chápán i jiný hudebník, zejména hráč na cimbál.) Mezi hudebníky, kteří stáli v komunitách slovenských a maďarských Romů na vysokém společenském stupni (nejvyšší statut měli členové kavárenských kapel), představoval primáš aristokracii.

Význam primáše je vysvětlitelný tím, že jeho hra odrážela i utvářela individuální tradici kapely: repertoár a zejména ornamentiku a agogiku.

Primáš pocházel obvykle z hudebnických rodiny. Své zkušenosti získával od dětství hrou v kapele příbuzných, a teprve tehdy, když si vytříbil vlastní interpretační názor, založil vlastní soubor.

Primáš byl chápán i jako představitel celé kapely (s ním se domlouvaly zakázky i vyjednávala odměna, přičemž primáš dostával větší podíl než ostatní hudebníci).

Primáši uzavírali obvykle i manželství s dcerami hudebníků, čímž se posilovala hudebnická orientace rodiny.

Mezi významné primáše na jižním Slovensku patřili od konce 18. do počátku 20. století příslušníci rodiny Ráczovců, dále Biháriů, Berkiovců a Rinaldiovců, na Moravě proslul Jožka Kubík , z východního Slovenska do Čech (Rokycany) přesídlil rod Giňovců, z nějž pocházel např. primáš Karol Giňa, zatímco mladší členové rodiny se věnují rompopu.

Literatura

Drenko, Jozef (1997) Z histórie hudobníkov Ráczovcov z Lučenca. In: Romano džaniben 3-4, pp. 53-57.
Giňa, Andrej (1991) Bijav/Svatba. Praha.
Holý, Dušan (1984) Mudrosloví primáše Jožky Kubíka. Praha.
Holý, Dušan / Nečas, Ctibor (1993) Žalující píseň. Strážnice.
Hübschmannová, Milena (1991) Goďaver lava phure Romendar. Praha.
Jurková, Zuzana (1997) O čem vypovídají romská přísloví. In: Romano džaniben 3-4, pp. 45-47.
Sárosi, Bálint (1977) Zigeunermusik. Zürich / Freiburg i. Br.
Slepčík, Jan (1997) Muzikant přináší mezi lidi úctu a pohodu. In: Romano džaniben 3-4, pp. 48-52.
Taragoš – Lojza, Ladislav (1997) Hudba je můj život. In: Romano džaniben 3-4, pp. 66-69.
Vlačuha, Kalmán (1997) jak jsem se učil hrát na cimbál. In: Romano džaniben 3-4, pp. 41-44.

Zvukové prameny

Holý, Dušan (ed.) (1998) Dalekonosné Husle. Muzika Jožky Kubíka a zpěváci z Horňácka, Brno (Gnosis CD G-Music 014).
Holý, Dušan (ed.) (2000) Majstr Jožka Kubík (CD). Brno (Aton).
Image Verze pro tiskárnu
Pohřeb "primáše". Do hrobu s ním půjdou i jeho housle (Slovensko).