Ali Krasnići
Source: Krasnići, Ali (1995) Rromani kalji paramići.
Date: 1995